Opgaven:

Twins Consulting søger Testanalytiker (Freelance / København)

Konsulenten er fundet og opgaven lukket

Vi søger en testanalytiker til spændende opgave i København.

Du skal hjælpe kvalitetsstyringsteamet med kvalitetssikring af de non-funktionelle krav (NFR) i ICE programmet.

ICE-programmet består af en række delprojekter, der alle leverer en delmængde af den samlede løsning. Det forventes, at der skal udføres non-funktionel test på alle applikationer, der udgør en del af den samlede løsning.

Test af NFR tager afsæt i ISO 27001/2 og består bl.a. af performancetest og pålidelighedstest, hvor du efterfølgende skal gennemgå analyseresultater og præsentere dem for de relevante parter. Herudover er der verificeringsopgaver, som bl.a. består af verificering af krav til informationssikkerhed og databeskyttelse samt driftskrav og tekniske features.

Din opgave består i at afdække den nødvendige testdækning via udarbejdelsen af klassifikationstræer samt at understøtte testdækningen med de nødvendige test cases, der herefter eksekveres og rapporteres på.

Der arbejdes i en arkitektur, hvor data kommer fra offentlige registre, lagres i en traditionel DW arkitektur (data-model baseret på Data Vault), videre distribueres til en cloud implementering bestående af RDS SQL Server, Post-gres, S3 m.v.

Du skal støtte Test Manageren med input til fremdriftsplaner og præsentationer af analyseresultater.

Du skal blandt andet løse følgende opgaver:

 • Foretage testanalyse på baggrund af tilgængelig testbasis (testgrundlag)
 • Udvælge rette testdesignteknikker for optimalt dækkende testdesign
 • Udarbejde test cases ud fra forretningens krav med afsæt i testdesignteknikker
 • Foretage load og performancetest, samt præsentere resultatet for relevante interessenter
 • Eksekvering af test cases, samt være med, når der er andre, der udfører testen
 • Foretage statisk test
 • Støtte Test Manageren i udarbejdelsen af en fremdriftsplan for testdesignet pr. leverance gennem relevant input

Kompetencer og erfaring

 • Solid erfaring med håndtering af non-funktionel test
 • Dyb kendskab til performance og load værktøjer
 • Generel praktisk testerfaring herunder også test af mere teknisk karakter
 • Erfaring i at udføre testanalyse og identificere rette testdækning
 • Erfaring med at udarbejde relevante test cases og test scripts
 • Erfaring med at registrere relevante defects/fejlrapporter i forbindelse med testafviklingen og støtte i håndteringen af disse
 • Erfaring med brugen af QC ALM / Micro Focus ALM er en fordel
 • Erfaring med at arbejde i den offentlige sektor er en fordel
 • Erfaring med store agile projekter (over 300 medarbejdere) i SAFe setup er en fordel
 • Testcertificeringer i ISTQB og/eller TMap eller lignende er en fordel
 • SAFe certificering er en fordel
 • Erfaring med automatiseret test er en fordel
 • Kendskab til ejendomsvurderinger er en fordel 
 • Kendskab til arbejde med data i heterogene miljøer er absolut en fordel

Varighed

Opgaven løber indledningsvist frem til ultimo marts 2021 med mulighed for forlængelse.

Kontakt

Kontakt Henrik Schmidt på tlf. 30 17 99 92 eller hsc@twins.dk.

Print Friendly, PDF & Email
 • Henrik Schmidt, Twins

  Kontakt:

  Henrik Schmidt

  Konsulentchef, konsulentsalg

  Mail: hsc@twins.dk
  Mobil: 30 17 99 92