Efterspørgslen på de rette it-kompetencer er stigende: Hvad gør virksomhederne selv for at følge med udviklingen?

Titusindvis af danske job er forsvundet fra det danske jobmarked siden finanskrisen for alvor brød løs i 2008. Men særligt én branche er gået fri. Højtuddannede it-folk har nemlig haft en regulær jobfest med solid vækst i beskæftigelsen.

Der er fart på den danske it-branche. Samlet set har branchen i forrige årsregnskab (2013) haft en samlet vækst i resultat før skat på 8,3 procent, hvilket er ganske imponerende. Men trods de positive tal og en klar forventning om at væksten i branchen fortsætter, er der dog store udfordringer for de virksomheder som fremadrettet skal ansætte nye it-medarbejdere. Særligt kampen om de bedste kompetencer på de nye vækstområder giver grund til bekymring.  Det understøttes af flere klare prognoser som forudser, at efterspørgslen på de helt rigtige it-kompetencer vil stige markant.

Manglen på de rette it-kompetencer

Flere undersøgelser viser, at den stigende efterspørgsel på it-kompetencer ganske enkelt ikke hænger sammen med udbuddet herhjemme. Branche- og arbejdsgiverorganisationen ITEK advarer om, at Danmark i 2020 vil mangle over 3.000 specialister i it- og elektronikbranchen. Selv hvis optaget på it-relaterede uddannelser vokser yderligere, vil der stadig mangle flere tusinde kandidater om få år. En katastrofal udvikling, som vil have store konsekvenser for udviklingen og væksten. Som en reaktion herpå forudser flere undersøgelser samtidig, at flere danske virksomheder i stigende grad vil drage fordele af at outsource dele af deres forretning til lande, hvor disse kompetencer er tilgængelige. Men kunne det tænkes, at det var muligt at tiltrække selv samme ressourcer og kompetencer til det danske arbejdsmarked – og i så fald hvordan?

Paradokset i IT branchen

Jagten på de helt nye og rette it-kompetencer er en udfordring, som fremadrettet vil præge det danske arbejdsmarked i stor stil. Det kan virke paradoksalt, når vi oplever store danske it-virksomheder afskedige mange medarbejdere, vel og mærket samtidig med at selv samme virksomheder planlægger at ansætte nye. Det er kun toppen af isbjerget og det kræver strategiske overvejelser og partnerskaber at kunne følge med udviklingen på sigt. Udviklingen peger tilbage på branchen selv, virksomhederne har ikke været dygtige nok til at opkvalificere deres medarbejdere, så de matcher de fremtidige behov.  Efteruddannelse og opkvalificeringer er emner som bør tages meget alvorligt fremadrettet.

Hvad gør virksomhederne selv?

Virksomheder inkl. medarbejdere har selv et ansvar for at efteruddannelse og opkvalificering kommer på dagsordenen. Der findes mange kursusudbydere, som har fingeren på pulsen hvad angår den teknologiske udvikling og fremtidens behov – og de kan spille en vigtig rolle i virksomheders opkvalificering af nuværende medarbejdere.

Nu hvor it-branchen skriger på de rigtige medarbejdere er spørgsmålene så: Hvad gør virksomheder selv for fremadrettet at kunne følge med udviklingen, så de ikke taber momentum? Og hvor placeres opgaven bedst internt i virksomheden?

Det kræver investering fra både medarbejder og virksomhed at følge med den teknologiske udvikling.  Vores overvejelser går dog også på hvad virksomhederne selv kan gøre for finde de rigtige it-kompetencer: Bør og kan virksomhederne, i et eller andet omfang selv forsøge at skabe kompetencerne i nuværende medarbejdere via kurser og certificeringer?

Twins Education tilbyder uddannelse og kurser i førende teknologier, og kan således hjælpe dig med den relevante uddannelsespakke for lige netop din virksomhed. Kontakt gerne CEO Birgitte Rygaard for nærmere information.

Print Friendly, PDF & Email