Stillingen:

Teamleder til Rødovre Kommunes Digitaliseringsafdeling (Rødovre)

Har du lyst og evner til at drive den digitale udvikling? Hvis ja, så læs videre.

Vi leder efter en teamleder, som har sin faglighed på plads og ønsker at arbejde med ledelse. Kommunen har høje ambitioner inden for digitalisering og kigger frem mod digital transformation. Der er allerede udviklet og implementeret en række styringsredskaber såsom projektmodel, porteføljestyring, gevinstrealisering etc. i organisationen. De arbejder kontinuerligt med at udvikle organisationen m.h.p. at højne modenheden af IT anvendelsen bredt i organisationen, samt forbedre kommunikation med borgerne på de digitale kommunikationskanaler, fx hjemmeside, intranet, informationsskærme i bygninger og veje.

Rødovre Kommune sætter en ære i at sikre borgernes data og er fuld i gang med at implementere GDPR lovgivning.

Du bliver selv en del af opgaveløsningen og skal med din erfaring med digitalisering være med til at drive teamet og således være en nøglespiller på at sikre, at de gennemfører digital transformation.

Dit ansvarsområde

Du vil som teamleder få et medansvar for at udvikle organisationen igennem digitalisering af fagområderne. Heri ligger både en understøttende funktion, men også en dagsordensættende funktion. Teamets mål er, at de som kommune yder velfærdsservice på en effektiv måde ved inddragelse af nye teknologier, data og digitalisering.

Du vil have ansvar for at sikre, at diverse fælles offentlige digitaliseringsstrategier samt Rødovre Kommunes egen digitaliseringsstrategi bliver implementeret og andet lovgivningsmæssige digitalisering.

Du bliver også ansvarlig for at styrke kommunens rejse mod digital borgerservice, drift og udvikling af selvbetjeningsløsninger, hjemmeside- og intranet infrastruktur samt andre digitale kommunikationskanaler. Herudover sørger teamet også for annoncering på digitale medier, typisk jobannoncer.

Teamet arbejder med implementering af GDPR initiativer og snart udvides teamet med 2-3 nye kollegaer indenfor dette område.

Du kan agere som sekretariat for diverse styregrupper og fora.

Dine faglige og personlige kompetencer

 • Det er et krav, at du har ledelseserfaring, samt en projektlederuddannelse, er resultatorienteret og robust. Du kan agere som rådgiver for dine samarbejdspartnere og opbygge tillidsfulde relationer. Du har gennemført mange komplekse projekter inden for de givne rammer om tid, økonomi og resultater.
 • Du er en god faglig coach og sparringspartner for dine medarbejdere og er retningsgivende for en fælles udvikling og udførelse af opgaveløsninger ved at inddrage relevante interessenter og har en konstruktiv tilgang
 • Du er vant til administrative opgaver, styring af økonomi og kan skrive indstillinger og notater, som skærer ind til sagens kerne og understøtter bedre beslutningsprocesser for styregrupper, direktionen og politikere.
 • Du kan udfordre og sparre med den øverste ledelse og bliver en vigtig strategisk sparringspartner for digitaliseringschefen, øvrige temledere og digitaliseringskonsulenterne
 • Du får ledelsesansvar for 10-12 medarbejdere.

Opgaver i Team Digital Udvikling

Du vil indtræde i en teamlederrolle i Digitaliseringsafdelingen, hvor du skal stå i spidsen for teamets 4-5 digitaliseringskonsulenter, 3 web- og annoncekonsulenter samt 2-3 GDPR rådgivere/konsulenter.

Teamets opgaver er en god blanding af rådgivning og udvikling, hvor projektledelse af større projekter på fagområder fylder en del for digitaliseringskonsulenterne. Herudover er teamet ansvarlig for drift af digitale platforme, både borgerrettet samt intern. Teamet er velfungerende med flere udviklings og driftsrelateret værktøjer og kompetencer, såsom projektledelse, porteføljestyring, gennemførelse af workshops, lean og drift og udvikling af systemer.

Teamet fungerer også som sekretariat for flere fora, f,eks. governance board for digitalisering, Operationel styregruppe indenfor digitalisering, IT og GDPR koordinationsgruppen.

Om Rødovre Kommunes Digitaliseringsafdeling

Hverdagen er præget af en høj grad af dynamik og udvikling. Man værdsætter det gode arbejdsmiljø og har en uformel og humoristisk omgangsform. Digitaliseringsafdelingen består af ca. 28 medarbejdere fordelt på tre teams; Team Servicedesk, Team Drift og Infrastruktur og Team Digital Udvikling. Hvert team ledes i det daglig af en teamleder. De arbejder strategisk med at understøtte forretningen igennem øget anvendelse af digitalisering. På det operationelle plan leveres it-brugersupport, stabil og robust IT drift, automatiseringer, projektledelse, arbejdsgangsanalyser, lean og udvikling af digitale kommunikationsplatforme.

De arbejder professionelt og effektiviser løbende processer.

Ansættelse

Løn i henhold til kvalifikationer, gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Er du interesseret?

Send dit CV til Jakob Kelstrup, Rekrutteringsspecialist hos Twins Consulting, via dette link (kræver NemID).

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at ringe på tlf.: 2225 5011.

Print
 • Jakob Keldstrup, Twins

  Kontakt:

  Jakob Kelstrup

  Senior rekrutteringspecialist

  Mail: jk@twinsconsulting.dk
  Mobil: 22 25 50 11

 • Menu