Opgaven:

Sikkerhedsspecialist (CISSP, GDPR og ISO27001)

 

Konsulenten skal have ansvar for at lave sikkerheds-, konsekvens- og risikovurderinger for centralt indkøbte værktøjer, cloudløsninger og øvrige compliance behov.

Være ansvarlig for security by design, hvor det som en del af designfasen sikres, at løsningen har det rigtige sikkerhedsniveau og kan leve op til de lovmæssige krav. Konsulenten sikrer fokus på sikkerhed allerede fra starten af udviklingsfasen og med ind i drift af systemer/applikationer.

I de applikations teams, hvor fokus er på videreudvikling og applikationsvedligehold vil fokus være på at sikre, at applikationen lever op til sikkerhedsmæssige krav, og at sikkerhed tænkes aktivt ind i fremadrettet udvikling.

 

Konsulenten skal varetage følgende opgaver:

 • Dokumentation for og udarbejdelse af processer relateret til sikkerhed
 • At rådgive og bistå applikations teams omkring compliance-opgaver
 • Udføre konkrete vurderinger af sikkerhed for tools og cloudløsninger
 • Fungere som DevOps-teamets bindeled til den øvrige sikkerhedsorganisation

Konsulenten skal sikre sammenhæng på sikkerhedsområdet i forhold til den øvrige oraganisation

Hertil omfatter opgaven uddannelse af og sparring med medarbejdere omkring sikkerhed på overordnet plan samt compliance.

 

Kompetencer og erfaring
Det vurderes positivt, såfremt konsulenten har dokumenteret erfaring med sikkerhedsområdet inden for det offentlige, herunder praktiske erfaring med etablering af sikre udviklings- og produktionsmiljøer i et systems hele levetid. Det er vigtigt, at konsulenten har kendskab til ISO27001, GDPR, persondataloven og gerne have relevante certificering såsom f.eks: CISSP.

 

Antal: 1
Projekt start: Primo februar
Frekvens (Anslået): 20-25 timer pr. uge inden for normal åbningstid 8-17
Estimeret timer: 1000
Lokation: Københavns området
Svar frist: ASAP

 

Diverse
Kendskab til Devops er meget positivt.
I juli skal ingen konsulenttimer leveres grundet ferieperiode.

 

Kontakt

Mail dit CV til konsulent@twins.net.
Kontakt Lisa Lærke Jørgensen for yderligere information på mobil: 20 69 04 17.

Print

 • Lisa Lærke Jørgensen, Twins

  Kontakt:

  Lisa Lærke Jørgensen

  Senior rekrutteringspecialist

  Mail: llj@twins.net
  Mobil: 20 69 04 17

 • Menu