Leverandør til det offentlige

Værdi og fremdrift i dine projekter med eksterne IT-konsulenter

Hos Twins Consulting oplever vi, at mange af vores offentlige samarbejdspartnere er udfordret af at gevinstrealisere på deres IT- og digitaliseringsprojekter. De offentlige virksomheder, der fremadrettet vil være bedst rustet til at imødegå disse udfordringer, er dem, der kan fastholde en kerne af permanente medarbejdere, som kan komplementeres af eksterne it-konsulenter.

Ved at levere de rigtige kompetencer som matcher lige netop jeres behov og krav, hjælper vi vores kunder til at opnå den mest effektive og økonomisk mest fordelagtige løsning.

“Med kort varsel leverede Twins Consulting den rette profil, hvilket har givet os mulighed for at sikre den nødvendige fremdrift på projektet. Arkitekten løftede tunge opgaver i vores organisation og kunne med godt teknisk overblik hurtigt levere et fyldestgørende målbillede.”

Tanja G. Dalvang, Senior Projektleder, Region Midt

Læs hele casen

Kommunale fokuspunkter:

Usynlig
Monopolbrud

Opgaven:

 • Implementering af 3 forretningskritiske fagsystemer
 • Implementering af en række tværgående støttesystemer

Ressourcebehov – opgaver:

 • Programledelse – Koordinering af projekter på tværs af organisation
 • Projektledelse – de enkelte delprojekter
 • Change – fagsystemer er væsentligt anderledes – en række opgaver er automatiseret
 • Arkitektur– plan for udbredelse af støttesystemerne
 • Change – etablering af driftsorganisation omkring støttesystemerne
Robotics

Opgaven:

 • Identifikation af muligheder for anvendelse af robotics
 • Anskaffelse af tool og udvikling af konkrete løsninger
 • Vedligeholdelse af løsninger

Ressourcebehov – opgaver:

 • Programledelse – etablering af tværgående projekt og koordinering af projekter
 • Projektledelse – Afdækning af mulige områder
 • Projektledelse – Anskaffelse og teknisk implementering af tool
 • Change – etablering af governancemodel og driftorganisation
 • Change – implementering af konkrete løsninger
 • Programmering – udvikling og vedligehold af løsninger
Persondataforordningen - GDPR

Opgaven:

 • Sikre compliance med forordningen ved ikrafttræden maj 2018

Ressourcebehov – opgaver:

 • Programledelse – styring og koordinering af samlet indsats
 • Projektledelse – indgåelse databehandleraftaler
 • Change – Implementering af procedurer på alle forretningsområder
Undervisningsplatform

Opgaven:

 • Anskaffelse og implementering af løsning

Ressourcebehov – opgaver:

 • Projektledelse – anskaffelse af løsning
 • Projektledelse – teknisk implementering af løsning
 • Change – faglig implementering af løsning
Kommunikationsplatform på skoleområdet – AULA

Opgaven:

 • Implementering af løsning

Ressourcebehov – opgaver:

 • Programledelse – styre og koordinere samlet program
 • Projektledelse – implementering på den enkelte skole
 • Change – støtte lokal projektledelse – sikre udbredelse
Servicedesign

Opgaven:

 • Implementering af servicedesign

Ressourcebehov – opgaver:

 • Projektledelse – identificere indsatser
 • Proces – facilitering af workshops
 • Change – skabe det organisatoriske grundlag og sikre integration i borgervendte processer
Velfærdsteknologi

Opgaven:

 • Implementering af velfærdsteknologi

Ressourcebehov – opgaver:

 • Programledelse – styring og koordineret af samlet indsats
 • Projektledelse – anskaffelse og implementering af konkrete løsninger
 • Change – sikring organisatorisk implementering og gevinstrealisering

 

Twins er leverandør på følgende rammekontrakter:

Rammeaftale med Nota

Twins Consulting har vundet udbud vedrørende rammeaftale for brug af IT konsulenter til systemudvikling.
Twins Consulting vil med denne aftale levere IT konsulenter til Nota i op til 4 år. Kontraktperioden er fra 1. april 2017 til 31. december 2019 op til 12 måneder.
I forbindelse med at Nota er i gang med at etablere et projekt til at udvikle en moderne produktionsplatform, har vi formidlet 2 senior Fullstack-konsulenter og en Devops, der er en del af dette projekt.

Nota producerer og udlåner tekster, der er gjort tilgængelige for mennesker med læsehandicap. Det gør Nota på vegne af staten som en institution under Kulturministeriet.

Menu