Stillingen:

GDPR Konsulent til Rødovre Kommune

Stillingen

Har du erfaring med offentlige myndigheders behandling af personoplysninger og GDPR? Vil du arbejde med udvikling af kommunens viden om persondatabeskyttelse og it-sikkerhed? Så har vi stillingen til dig.

Rødovre Kommune søger en GDPR konsulent til at arbejde med at højne forståelsen for GDPR i kommunen og derved sikre, at kommunen lever op til GDPR.

Du vil fra start blive tovholder på initiativer og projekter omhandlende udbredelse af en GDPR forståelse og kultur på tværs af kommunens fagområder og betydningen af GDPR for hele det kommunale områder, herunder på borger-, skole- og institutionsområdet og det sociale område.

Du bliver ansat i Team Digital Udvikling, under Digitaliseringsafdeling.

I teamet vil du få 10 kolleger og i digitaliseringsafdelingen er vi ca. 30 personer. Du kommer til at arbejde tværfagligt fra projekt til projekt, og du vil have din daglige gang ude i kommunens forskellige fagområder.

Rødovre Kommune har en tværorganisatorisk sikkerhedsorganisation, og du kommer til at arbejde tæt sammen med sikkerhedskoordinatorer fra forskellige fagområder. Herudover tæt samarbejde med kommunens jurister, kommunens Databeskyttelsesrådgiver og Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening, hvor også Databeskyttelsesrådgiveren er placeret.

I dit arbejde vil du være i tæt dialog med medarbejdere, ledere på alle niveauer i organisationen og skulle kommunikerer med relevante fagområder.

Du skal overordnet medvirke til at

 • Udarbejde og eksekvere på handleplaner som sikre en effektiv GDPR implementering i samarbejde med sikkerhedsfunktionen
 • Afdække behovet for indsatsområder og tiltag med henblik på iværksættelse af initiativer til højnelse af modenhed i organisationen, herunder procedurebeskrivelser, awarness og informationskampagner
 • Støtte og rådgive kommunens forvaltninger og institutioner med GDPR forståelse
 • Sikre, at GDPR indtænkes tidligt i relation til nye behandlinger og nye løsninger med udgangspunkt i privacy by design
 • Holde sikkerhedspolitikker levende bl.a. ved hjælp af kampagner
 • Udarbejdelse af risikoanalyser i samarbejde med forretningsområderne
 • Operationalisere modenhedsmålinger og øvrige anbefalinger fra vores databeskyttelsesrådgiver
 • Strukturere opfølgning på GDPR, herunder sikre opsætningen af foranstaltninger
 • Have et tæt samarbejde med kommunens DPO

Din baggrund

 • Du kommer formentlig fra, eller har tidligere begået dig i, det kommunale eller statslige regi, hvor du har haft ansvar for GDPR- eller it sikkerhedsområdet
 • Du har formentlig haft en rolle med formidling af love, regler og politikker af GDPR- eller it-sikkerhed
 • Du har erfaring med at arbejde med kampagne- og formidlingsprojekter enten som projektleder på tværgående projekter eller som projektstøtte og -rådgiver.
 • Der kan være flere indgange til jobbet – formentlig en akademisk uddannelse suppleret med kurser i forandringsledelse, procesledelse el. lign.

Dine egenskaber

 • God til at formidle og formulere dig klart både i skrift og i tale
 • En solid forståelse for GDPR og regulering af personoplysninger
 • Du kan agere i et forandringsledelsesmiljø og kunne samarbejde med kolleger med forskellig faglig baggrund på alle niveauer i organisationen
 • Struktureret tilgang til arbejdsopgaverne og stærk til dokumentation
 • Du kan planlægge og prioritere opgaver og initiativer
 • Det vil være en fordel, hvis du kan planlægge og gennemføre workshop

Som person er du

 • Udadvendt
 • Imødekommende og gerne med en humoristisk tilgang, hvis du mødes med frustrationer over GDPR
 • Initiativrig og handlingsorienteret

Rødovre Kommune tilbyder

 • Trivsels- og Sundhedsordning med bl.a. fysioterapi, helbredstjek og massage
 • En livlig, sund og socialt attraktiv arbejdsplads

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Kontakt

Hvis du vil vide mere, kan du læse mere på www.rk.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Rekrutteringsspecialist hos Twins Consulting Jakob Kelstrup på tlf. 2225 5011.

Rødovre Kommune ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge jobbet. Kommunen tilbyder sine medarbejdere en trivsels- og sundhedsordning med bl.a. fysioterapi, helbredstjek og massage.

Er du interesseret?

Send dit CV og ansøgning til Jakob Kelstrup, Rekrutteringsspecialist hos Twins Consulting, via dette link (kræver NemID). Vi indkalder løbende til samtale. Ansættelse pr. 1. aug. 2020.

Print
 • Jakob Keldstrup, Twins

  Kontakt:

  Jakob Kelstrup

  Senior rekrutteringspecialist

  Mail: jk@twins.net
  Mobil: 22 25 50 11

 • Menu