Leverandør til det offentlige

Twins er leverandør på følgende rammekontrakter:

Rammeaftale med Nota

Twins Consulting har vundet udbud vedrørende rammeaftale for brug af IT konsulenter til systemudvikling.
Twins Consulting vil med denne aftale levere IT konsulenter til Nota i op til 4 år. Kontraktperioden er fra 1. april 2017 til 31. marts 2019 med mulighed for forlængelse i 2 gange op til 12 måneder.
Nota producerer og udlåner tekster, der er gjort tilgængelige for mennesker med læsehandicap. Det gør Nota på vegne af staten som en institution under Kulturministeriet.

Rammekontrakt 02.15 – Mobile operativsystemer

Twins Consulting er indgået i et konsortium sammen med ÅF (svensk konsulenthus) om at tilvejebringe kompetencer indenfor Mobile operativsystemer.
iOS
Android
Windows Phone
Symbian
Blackberry

Kort om SKI:

SKI gennemfører EU-udbud på vegne af den offentlige og halvoffentlig sektor. Udbuddene udmønter sig i rammeaftaler, der fremmer og effektiviserer offentligt indkøb, og dermed bidrager til at sikre den danske velfærd.

Læs mere om SKI

Menu